מרחב מעבר 1#/ זמן מרחב והמימד הרביעי

גוף העבודות הנוכחי עוסק בהתרחשות היום יומית לאורך זמן במרחב נתון ובפורמט קבוע. ההתבוננות המעמיקה בהתרחשות היום יומית הפשוטה עם המגבלה של מרחב נתון ופורמט קבוע, מאפשרת נגיעה במרחב הזמן החמקמק ומנסה לגעת גם בתחושה של מימד מרחבי גבוה יותר.

ברגדון (1939) טען שמה שנראה כזמן לרמת תודעה אחת הוא מרחב לרמה הבאה. לדוגמה: בעוד שבעיני תודעה של תולעת, חור בתפוח יראה כקשור בזמן, מכיוון שדרוש לתולעת זמן לחקור אותו ולתפוש את כולו, עבור התודעה שלנו חור בתפוח אינו קשור למימד הזמן, אנו מסוגלים לתפוש אותו במבט אחד1. יצורים דו מימדים, החיים על דף שטוח, היו תופשים כדור (אובייקט תלת ממדי, כלומר ממימד גבוה יותר) שעובר את הדף, כנקודה ההופכת לעיגולים הולכים וגדלים, אחר כך קטנים ולבסוף שוב נעלמים. כלומר הם יתפשו את הכדור כתופעה הקשורה בזמן.

באותו אופן יתכן שהדברים שאנו תופשים כמשתנים עם הזמן, מתקיימים סימולטנית במימד מרחבי גבוה יותר. הרעיון שיתכן שהתבוננות ממוקדת בהתרחשות לאורך זמן במרחב נתון, מאפשרת נגיעה במימד חמקמק זה, הווה השראה לגוף עבודות זה.


1עוד על רעיון זה בספר "שטוחלנדיה" של אבוט (1884). בספר נפלא זה אבוט מתאר כיצד יצורים דו מימדיים תושבי שטוחלנדיה) תופשים ומגיבים לעולם תלת מימדי.

חזרה לקרוא עוד