מרחב מעבר 2#

"מרחב מעבר 2#" עוסק בשיוט במעמקים, מעבר לזמן ולמרחב‏ המסע עמוס בהתרחשויות שמטביעות את עקבותיהן בעבודות. לעיתים מופען כמו מפציע מתוך מצע הציור ולעיתים מסומן עליו. אין כאן הפשטה של אובייקט אלא ציור של דימויים שאין להם רפרנט ספציפי בעולם הממשי.

מצע הציור יוצר סוג של עולם. גודל המצע מותאם לאורך ועומק המסע. בכל פעם שמופיע אלמנט חדש בציור, הוא מנסה להתרבות, להתפרש ולהשתלט על שטחים באמצעות קצב ותנועה אופיינים לו. הוא נתקל באלמנטים כשכבר נמצאים שם ומחליט אם לעקוף, לעצור, להשתלט... לעיתים נוצר כיסוי, השמדת אלמנטים קודמים, לעיתים השתלבות עמם, סימביוזה. מתרחש כאן תהליך של צבירת אלמנטים ממגוון רחב של תחומי מחיה, ויצירת עולם עם התפתחות אבולוציונית משלו בכל עבודה. התוצאה המתקבלת דורשת פיענוח. במבט ראשון העין נפגשת בציור עם צבעוניות עזה ועומס צורני גדול. הצופה מוזמן לפענח לאט לאט את הציור, להבחין בשכבות השונות, באינטרקציה או חוסר הקשר בינהן, בכיווני התנועה והמקצבים השונים. תוך כדי התרה זו של הציור האניגמתי מתאפשר לו מסע של שיוט במרחבים הפנימיים שלו עצמו. העבודה מהווה חלון/מעבר/ נקודת זינוק אל ומ -המעמקים הפנימיים.